Program

Estimerte tider i programmet. Det kan forekomme små endringer, men vi forsøker å følge oppsett som følger:

Kl 17:00 Velkommen og praktisk informasjon

Kl 17:05 Panelsamtale med utvalgte representanter om arbeidsmarkedet og muligheter i Haugesundregionen. I panelet treffer du blant annet Helse Fonna, Aibel, Nav marked Rogaland, Sjøfartsdirektoratet og Haugaland Kraft.

Takk til InDesign Haugesund som låner ut møbler til vårt live studio!

Det blir 2 minutters pauser mellom de ulike sesjonene. I pausene trekkes blant annet gavekort.

Kl 17:30 Digitale besøk av stands starter. En grønn knapp med ditt første valg av bedrift dukker opp på din skjerm. Trykk her og du er inne på digital stand. Her er mulighet for å bare lytte og/eller engasjere seg i chat. Husk å få kontaktinformasjon med deg fra bedriftene!

Alle har fire besøk av ulike bedrifter og kommuner. Siste besøk avsluttes ca kl 18:00.

Ekstra tilbud: 10 minutters teams møter med bedriftene og kommunene. Du får altså mulighet til å møte enda flere bedrifter eller kan fortsette dialogen med en av dem du allerede har møtt.